پارافین کلرهفرمول شیمیایی : CnH2n+2-yCly (%Cl=50-52)

نام صنعتی : chlorinated paraffin CPW 50/52


کاربرد ها : جایگزین پلاستیسایزر اصلی دی اکتیل فتالات – دی ایزو اکتیل فتالات منبسط کننده و پلاستیسایزر در فرآوری پلیمرهای وینیلی، پلیمر های کمکی و لاستیکهای کلردار نئوپرن افزودنی در روغن‎های روان کننده و روغن‎های صنعتی مانند روغنهایی که در غلطک ها، برشکاری و نقشه کشی تولید مواد نسوز ، تولید فیلم های PVC ، تولید چرم مصنوعی ، صنایع لاستیک ، روکش کابلها ، تولید لوله هایPVC قابل انعطاف ، تولید رنگهای دریایی.
پارافین کلره به عنوان مکمل در صنایع مختلف مورد استفاده قرار می گیرد و جزء کالاهای واسطه ای محسوب می شود.
پارافین کلره و DOP جایگزین یکدیگر محسوب میشوند.مشخصاتواحدمقدار
شکل ظاهری-مایع بی رنگ تا زرد کم رنگ
رنگAPHAماکزیمم 125
دانسیته در 15 درجه سانتیگرادکیلوگرم بر مترمکعب2/0±28/1
ویسکوزیته در 100 درجه سانتیگرادپوآز12 الی 20
میزان کلردرصد وزنی52-50
پایداری حرارتیدرصد وزنی اسید کلریدریک15/0
فراریتدرصد وزنی6/0
ضریب شکست-508/1