کلر مایع

 


نام فرمول شیمیایی : کلر مایع به فرمول (Cl2)

ISO 9001: 2000 ISO 14001

 

MSDS

 

 

 

کاربرد:به عنوان عامل گند زدا در صنعت آب و فاضلاب / سفید کننده در صنعت نساجی / عامل اکسیداسیون درواکنش های شیمیایی و ضمنا در فرآیندتولید بیش از ٣٠,٠٠٠ ماده شیمیایی کاربرد دارد.

 

 

نحوه بسته بندی: کلر مایع در کپسول ها مخصوص ٥٠ و ٨٠٠ کیلویی تحت ٧ اتمسفر فشار عرضه می شود.

 

آنالیز شیمیایی
99.6% MinCl2
TraceO2
TraceN2
20 ppm MaxMoisture
--
مشخصات فیزیکی
شکل ظاهریمایع به رنگ سبز
دمای جوش-34° C
نقطه انجماد-101 ° C
وزن مخصوص1.4 (at 20°C & 6.86 atm)
قابلیت انحلال در آبحلالیت کم

کلر مایع


نام فرمول شیمیایی : کلر مایع به فرمول (Cl2)

ISO 9001: 2000 ISO 14001

MSDS

کاربرد:به عنوان عامل گند زدا در صنعت آب و فاضلاب / سفید کننده در صنعت نساجی / عامل اکسیداسیون درواکنش های شیمیایی و ضمنا در فرآیندتولید بیش از ٣٠,٠٠٠ ماده شیمیایی کاربرد دارد.

نحوه بسته بندی: کلر مایع در کپسول ها مخصوص ٥٠ و ٨٠٠ کیلویی تحت ٧ اتمسفر فشار عرضه می شود.

آنالیز شیمیایی
99.6% MinCl2
TraceO2
TraceN2
20 ppm MaxMoisture
--
مشخصات فیزیکی
شکل ظاهریمایع به رنگ سبز
دمای جوش-34° C
نقطه انجماد-101 ° C
وزن مخصوص1.4 (at 20°C & 6.86 atm)
قابلیت انحلال در آبحلالیت کم