هیدروژن

 

 

نام و فرمول شیمیایی : هیدروژن H2

 

ISO 9001: 2000 ISO 14001

 

 

کاربرد : این گاز در فرایند تولید روغن نباتی ، تولید الکل ، خالص سازی فلزات و بکار می رود.

روش تهیه : به روش الکترولیز آب تولید می گردد.

 

آنالیز شیمیایی
99.999 %H2
2 ppmMaxMoisture
1 ppmMaxO2
2 ppm MaxCH4
2 ppm MaxN2
1 ppmMaxCO - CO2
مشخصات فیزیکی
شکل ظاهریگاز بی رنگ و بی بو
نقطه شبنم-70 -C
وزن مخصوص0.07(at -253-C)
قابلیت انحلال در آبحلالیت کم
--
--

بسته بندی و نحوه ارائه محصول به مشتری :
گاز هیدروژن تحت فشار ١٥٠ اتمسفر در کپسول های ٤٠ و ٥٠ لیتری و یا به صورت تیوب تریلر عرضه می شود.