سود مایع

 

 

نام و فرمول شیمیایی :هیدروکسید سدیم به فرمول شیمیایی (NaOH)

 

 

ISO 9001: 2000 ISO 14001

 

MSDS

 

 

 

نام صنعتی :سود مایع

 

کاربرد:کاغذ سازی ، صنعت شوینده ها و صابون ، تصفیه روغن های خوراکی و …

 

آنالیز شیمیایی
50 %± 2NaOH
1% MaxNa2CO3
60ppm MaxNaCl
NDHg
5ppm MaxFe
NDHeavy Metals

بسته بندی و نحوه ارائه محصول به مشتری :