کلرپارس

  • کلر پارس
  • کلر پارس
    پیشرو در صنعت کلر آلکالی با رویکرد سبز در سطح ملی و منطقه ای
  • کلر پارس
  • کلر پارس
    تولید محصولات با کیفیت بالا و همکاری سودمند دوطرفه
  • کلر پارس
paintcy icon

فعالیت صنعت مدارانه و توام با بهبود روز افزون جهت حضور فعال در عرصه صنعت ملی و جلب رضایت ما در چند دهه

weather icon

فعالیت در صنعت کلر آلکالی با بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا

hammer icon

کلر پارس را می توان با 320 نفر پرسنل یکی از بزرگترین تامین کننده های مواد اولیه صنایع غذایی و آب فاضلاب در منطقه دانست

email icon

واحد فروش

تلفن : 36301203 - 36301206-36301209-36301267 (041)
فکس : 36301243 (041) commercial@chlorpars.com

painting icon

تبریز - کیلومتر ٢٠ جاده تبریز ، تهران - ابتدای جاده باسمنج تلفن:4136300609 فاکس: 04136300611