کلرپارس

برگزاری مراسم سخنرانی و عزاداری به مناسبت شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی در حسینیه شرکت کلرپارسمراسم سخنرانی و عزاداری به مناسبت شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی در حسینیه شرکت کلرپارس برگزار شد.
در این مراسم سخنرانان به تبیین نقش عظیم و راهبردی آن شهید بزرگوار پرداختند.