کلرپارس

تقدیر شورای اسلامی کار از  مدیرعامل کلرپارساعضای شورای اسلامی کار شرکت در آخرین روزهای کاری خود با حضور در دفتر مدیرعامل شرکت مهندس باباپور ضمن تقدیر و تشکر از زحمات دوساله مدیرعامل در راستای پیشبرد اهداف تولیدی شرکت و حمایت از نیروی انسانی با اهدا لوح تقدیر تشکر نمودند.

همچنین اعضای شورای اسلامی کار با اهدا لوح تقدیر از مدیر اداری و منابع انسانی شرکت احد حسین زاده به پاس همیاری و همکاری در راستای حل مشکلات کارکنان تشکر نمودند.