کلرپارس

اخبار

‌حسین راستی عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار شدآقای حسین راستی از همکارن محترم کلرپارس، به عنوان یکی از اعضای هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان انتخاب شد.

به گزارش شورای اسلامی کار کلرپارس، بر اساس آگهی دعوت مندرج در روزنامه کار و کارگر، مجمع عمومی عادی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی، 13 شهریور 96 با حضور اعضای شورای اسلامی کار شرکت ها و کارخانجات در محل اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی برگزار شد.

در این جلسه 13 نفر جهت عضویت در هیات مدیره کانون اعلام آمادگی کرده بودند که بعد از رای گیری، آقای حسین راستی با کسب رتبه سوم، به عنوان عضو اصلی هیات مدیره کانون برگزیده شد. بدینوسیله ضمن تبریک به ایشان و همکاران کلرپارس، توفیق روز افزون آقای راستی را از خداوند منان خواهانیم.

از وظایف و اختیارات کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار می توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف - ایجاد هماهنگی بین شوراهای اسلامی کار استان

ب - همکاری با دستگاه‌های اجرایی و مراجع ذیربط به منظور حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به شوراهای اسلامی کار استان

ج - جمع‌بندی نظرات شوراهای اسلامی کار استان در خصوص مسائل و امور کار و کارگری و ارائه نظرات به صورت پیشنهاد در امور مذکور به کانون عالی‌ هماهنگی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور و یا مراجع ذیربط استان

‌د - کوشش در جهت استیفای حقوق صنفی و خواسته‌های مشروع و قانونی کارگران استان

ه - انعقاد پیمان­های دسته‌ جمعی با سازمان­های کارفرمایی مربوطه و همچنین همکاری متقابل با سایر سازمان­ها و راهنمایی اعضا در عقد قراردادها

‌و - انتخاب نمایندگان قانونی کارگران در مراجع و مجامع قانونی مربوط در استان با توجه به مواد (158)، (160) و (164) قانون کار

( عکس انتخابی از آرشیو)