کلرپارس

اخبار

عید سعید غدیرخم  مبارکدر عید غدیر شادی­ ام افزون است

اندوه وغم  وغصه ز دل بیرون است

شکرانه ی این عید فرستم صلوات

این سینه­ ام از حب علی مشحون است

 

 

عید سعید غدیرخم  بر تمامی همکاران کلرپارس مبارک باد