کلرپارس

اخبار

نماینده کارکنان در هیات تشخیص صلاحیت شورای اسلامی کارشرکت کلرپارس انتخاب شدانتخابات نماینده کارکنان در هیات تشخیص صلاحیت شورای اسلامی کار شرکت کلرپارس در تاریخ 19 شهریور 96 در سالن اجتماعات شرکت برگزار شد. در این انتخابات که نماینده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی به عنوان ناظر در آن حضور داشت، آقایان: اصغر سیف الهی، امیر سمیعی و حسین رضوانی به عنوان کاندیدا اعلام آمادگی کرده بودند که بعد از اخذ رای از پرسنل کلرپارس، آقای اصغر سیف­ الهی با اکثریت آرا، به عنوان نماینده کارکنان در هیات تشخیص صلاحیت شورای اسلامی کار شرکت کلرپارس انتخاب شد.